Dịch vụ Xin cấp Giấy phép đăng ký trang tin điện tử

53
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
Dich_vu_Xin_cap_Giay_phep_dang_ky_trang_tin_dien_tu

Chúng tôi luôn hoàn thiện để phục vụ bạn cho tốt. Chúng tôi đã cho ra đời website chuyên nghiệp. Ở đây bạn tìm được mọi thủ tục về Xin cấp Giấy phép Thiết lập trang tin điện tử.

1. Các vấn đề bạn được tư vấn

– Chúng tôi tư vấn cho bạn toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến Thủ tục Xin cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử;
– Tư vấn điều kiện thiết lập trang tin;
– Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn Xin cấp phép;
– Tư vấn cho bạn phương pháp viết nội dung Bản đề án thiết lập trang tin để được chấp nhận;
2. Công ty Nhơn Mỹ tiến hành soạn thảo hồ sơ Xin cấp giấy phép Đăng ký trang tin điện tử miễn phí
– Đơn xin cấp Giấy phép thiết lập trang tin điện tử;
– Đề án thiết lập trang tin;
– Tiến hành hoàn thiện tờ khai, thủ tục liên quan;
3. Các thủ tục Nhơn Mỹ tiến hành
– Đại diện cho bạn tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành các thủ tục liên quan;
– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
– Nhận kết quả là Giấy chứng nhận xin cấp Giấy phép thiết lập trang tin điện tử;
– Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có);
4. Tài liệu bạn cung cấp cho chúng tôi
Hồ sơ bạn cần cung cấp cho Nhơn Mỹ gồm:
·     03 Bản xác nhận đăng ký tên miền;
·     03 Bản sao quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có công chứng nhà nước hoặc của cơ quan có thẩm quyền;
·     03 Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm chính về nội dung thông tin và các thành viên phụ trách việc cung cấp thông tin và có chứng nhận của cơ quan chủ quản; có dán ảnh, giáp lai ảnh và có xác nhận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
·     03 Bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính;
·     Ngoài ra, bạn còn ký, đóng dấu vào các giấy tờ do Nhơn Mỹ soạn thảo;
Thông tin bạn cần cung cấp cho chúng tôi:
·      Mục đích thiết lập trang tin của Quý công ty;
·      Loại hình thông tin cung cấp;
·      Phạm vi cung cấp thông tin;
·      Nội dung trang tin;
·      Các chuyên mục chính và chi tiết của trang tin;
·      Nguồn tin;
·      Đối tượng phục vụ của trang tin;
·      Kỹ thuật xử lý thông tin;
·     Tần số cập nhật thông tin;
·     Nhân sự làm trang tin: Phải có người đủ thẩm quyền chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, có danh sách những người chịu trách nhiệm biên tập website, cung cấp đầy đủ thông tin về hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, địa chỉ liên lạc…
·     Có nghiệp vụ quản lý thông tin (liệt kê);
·     Có đủ phương tiện phục vụ cho việc cung cấp thông tin;
·     Có địa chỉ miền trên Internet hợp lệ;
·     Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet;
5. Chương trình hậu mãi sau dịch vụ
– Tặng 10% giảm giá cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng.