Đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

54
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
Dang_ky_cung_cap_dich_vu_mang_xa_hoi_truc_tuyen_Doc_them_httpluattriminhvndichvu

Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến là dịch vụ cung cấp cho cộng đồng rộng rãi người sử dụng khả năng tương tác, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi thông tin với nhau trên môi trường Internet, bao gồm dịch vụ tạo blog, diễn đàn (forum), trò chuyện trực tuyến (chat) và các hình thức tương tự khác.

Thủ tục Đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
– Trình tự thực hiện:
– Tổ chức doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi về tại Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện, Bộ Thông tin và Truyền thông.
– Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thẩm định hồ sơ và xem xét cấp đăng ký.
– Tổ chức doanh nghiệp nhận phản hồi về việc đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
– Cách thức thực hiện;
– Trực tiếp tại trụ sở Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.
– Thông qua hệ thống bưu chính.
– Thành phần, số lượng hồ sơ:
– Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập (Bản sao có công chứng).
Số lượng hồ sơ: 02 bộ bản chính
– Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông.
– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.
– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận đăng ký
– Lệ phí (nếu có):
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): – Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
– Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.
– Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, hệ thống quản lý nhằm phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến phù hợp với các quy mô hoạt động.
– Cam kết tuân thủ các quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về việc quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: – Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về việc quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.