GIẤY PHÉP ICP – LƯU HÀNH WEBSITE

57
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
Dang_ky_giay_phep_ICP

 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ: GIẤY PHÉP ICP

Tư vấn xin giấy phép hoạt động website bao gồm: Tư vấn loại website nào cần xin giấy phép, thủ tục xin giấy phép webste(giấy phép ICP), tài liệu cần cung cấp xin giấy phép hoạt động website (giấy phép ICP), thời gian xin giấy phép webiste, chi phí xin giấy phép webiste, hồ sơ xin giấy phép website, dịch vụ hẫu mãi sau khi xin giấy phép webiste;

Cty Nhơn Mỹ THỰC HIỆN – giấy phép ICP

1. Soạn đơn xin cấp Giấy phép website(giấy phép ICP);

2. Soạn đề án thiết lập trang tin điện tử tổng hợp ;

3. Đại diện tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành các thủ tục liên quan;

4. Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Nhận kết quả là Giấy chứng nhận xin cấp Giấy phép thiết lập trang tin điện tử;

Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có);

TÀI LIỆU CÔNG TY CẦN CUNG CẤP

1.  03 Bản xác nhận đăng ký tên miền;

2. 03 Bản sao quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có công chứng nhà nước hoặc của cơ quan có thẩm quyền;

3.  03 Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm chính về nội dung thông tin và các thành viên phụ trách việc cung cấp thông tin và có chứng nhận của cơ quan chủ quản; có dán ảnh, giáp lai ảnh và có xác nhận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

4.  03 Bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính;

5.  Ngoài ra, bạn còn ký, đóng dấu vào các giấy tờ do  Cty Nhơn Mỹ soạn thảo;