Đăng ký giấy phép ICP

33
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
Dang_ky_giay_phep_ICP

 

 

Tổ chức hoạt động trang tin điện tử tổng hợp trên internet phải xin giấy phép của Bộ Thông tin – Truyền thông. Theo Thông tư 14 -2010: Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

I. TƯ VẤN HỖ TRỢ:
– Chúng tôi tư vấn cho Quý vị toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến Thủ tục Xin cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử
– Tư vấn điều kiện thiết lập trang tin
– Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn Xin cấp phép
– Tư vấn cho Quý vị phương pháp viết nội dung Bản đề án thiết lập trang tin để được chấp nhận

II. CÁC CÔNG VIỆC Cty Nhơn Mỹ THỰC HIỆN
1. Soạn thảo hồ sơ:
– Đơn xin cấp Giấy phép thiết lập trang tin điện tử
– Đề án thiết lập trang tin
– Tiến hành hoàn thiện tờ khai, thủ tục liên quan

2. Các thủ tục Cty Nhơn Mỹ tiến hành:
– Đại diện cho Quý vị tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành các thủ tục liên quan
– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
– Nhận kết quả là Giấy chứng nhận xin cấp Giấy phép thiết lập trang tin điện tử
– Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có)

3. Tài liệu Quý vị cung cấp cho chúng tôi
– 03 Bản đề án website
– 03 Bản xác nhận đăng ký tên miền
– 03 Bản sao quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có công chứng nhà nước hoặc của cơ quan có thẩm quyền
– 03 Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm chính về nội dung thông tin và các thành viên phụ trách việc cung cấp thông tin và có chứng nhận của cơ quan chủ quản; có dán ảnh, giáp lai ảnh và có xác nhận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
– 03 Bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính
– Ngoài ra, Quý vị còn ký, đóng dấu vào các giấy tờ do Cty Nhơn Mỹ soạn thảo

4. Thông tin Quý vị cần cung cấp cho chúng tôi:
– Mục đích thiết lập trang tin của Quý công ty
– Loại hình thông tin cung cấp
– Phạm vi cung cấp thông tin
– Nội dung trang tin
– Các chuyên mục chính và chi tiết của trang tin
– Nguồn tin
– Đối tượng phục vụ của trang tin
– Kỹ thuật xử lý thông tin
– Tần số cập nhật thông tin
– Nhân sự làm trang tin:
• Phải có người đủ thẩm quyền chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, có danh sách những người chịu trách nhiệm biên tập website, cung cấp đầy đủ thông tin về hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, địa chỉ liên lạc…
• Có nghiệp vụ quản lý thông tin (liệt kê)
• Có đủ phương tiện phục vụ cho việc cung cấp thông tin
• Có địa chỉ miền trên Internet hợp lệ
• Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet

 

III. THỜI GIAN: 15 ngày làm việc

IV. CHI PHÍ: 8.000.000 VNĐ

 

Hãy liên hệ với Cty Nhơn Mỹ ngay bây giờ để được chúng tôi tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký giấy phép ICP chuyên nghiệp.