Giấy phép hoạt động Website – Giấy phép hoạt động Mạng xã hội – Giấy phép diễn đàn

42
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
Giay_phep_hoat_dong_Website_Giay_phep_hoat_dong_Mang_xa_hoi_Giay_phep_dien_dan

Theo quy định của Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trang thông tim điện tư trên Internet. Website được phân ra làm 04 loại như sau:

Loại 1: Website của các báo điện tử.

Việc cấp giấy phép hoạt động của các trang báo này được thực hiện theo quy định của Luật báo trí;

Loại 2: Website cung cấp thông tin điện tử tổng hợp.

Theo khoản 13 Điều 3 của Nghị định 97 thì Wesite cung cấp thông tin điện tử là những trang web trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Các website loại này bắt buộc phải đăng ký (Khoản 3 Điều 19). Về trình tự, thủ tục đăng ký cấp phép hoạt động của các website cung cấp thông tin điện tử tổng hợp được quy định tại Điều 21 của Nghị định.

Loại 3: Website cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

Theo Khoản 14 Điều 3 của Nghị định, dịch vụ cung cấp mạng xã hội trực tuyến là dịch vụ cung cấp cho cộng đồng rộng rãi người sử dụng khả năng tương tác, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi thông tin với nhau trên môi trường Internet, bao gồm dịch vụ tạo blog, diễn đàn (forum), trò chuyện trực tuyến (chat) và các hình thức tương tự khác. Các website loại này nếu được thiết lập bởi doanh nghiệp thì bắt buộc phải làm thủ tục đăng ký với Bộ thông tin và truyền thông mà không cần đăng ký cấp phép hoạt động. Lưu ý là các website có chuyên mục diễn đàn (forum) do cá nhân thiết lập hoạc các blog cá nhân không thuộc đối tượng của quy định này.

Hồ sơ, thủ tục tiến hành đăng ký website cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến được quy định tại Điều 22 của Nghị định, bao gồm :

Điều 22. Đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

 1. Điều kiện đăng ký

 a. Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật tại Việt Nam;

 b. Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, hệ thống quản lý phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến phù hợp với quy mô hoạt động.

 c. Cam kết tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định về quản lý thông tin điện tử trên Internet.

 2. Hồ sơ đăng ký

 a. Đơn đăng ký theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định

 b. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

 3. Xác nhận đăng ký

 a. Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ gửi doanh nghiệp thông báo xác nhận đã nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ hoặc văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ theo quy định;

 b. Doanh nghiệp chỉ được chính thức cung cấp dịch vụ cho công cộng sau khi nhận được thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận đã nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ của doanh nghiệp.

 4. Hình thức đăng ký và xác nhận: bằng văn bản hoặc thông qua môi trường mạng theo các địa chỉ do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

Loại 4: Những website còn lại : không cần cấp giấy phép, không cần đăng ký

I. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TẠI Cty Nhơn Mỹ BAO GỒM:

– Đơn xin cấp phép thành lập website.

– Đề án về việc thành lập website.

– Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản hoặc sở VH-TT của các địa phương đối với các doanh nghiệp được sở KH-ĐT tại các tỉnh, TP cấp đăng ký.

– Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm.

– Bản sao giấy phép ĐKKD của đơn vị đứng tên xin phép.

– Bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính của website.

Sau khi nộp hồ sơ, trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm giải quyết việc cấp phép. Trường hợp không cấp phép. Bộ cũng trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

+ Lưu ý khi Đăng ký giấy phép Website – giấy phép mạng xã hội:

Nội dung trên trang chủ của Website phải nêu rõ: Tên gọi của đơn vị cung cấp trang tin điện tử; Tên cơ quan chủ quản (nếu có), Số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép, Họ tên người chịu trách nhiệm chính của đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp thông tin và trang tin điện tử.

Đơn vị chủ quản cấp phép thành lập website:

Cục báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông

II. CHI PHÍ:

A. Website trang thông tin điện tử: 15.000.000 vnđ ( Mười năm triệu đồng)

B. Website khác ( mạng xã hội, diễn đàn, âm nhạc, … ): 25.000.000 vnđ (Hai mươi năm triệu đồng)

* Bảng giá trên chỉ áp dụng cho doanh nghiệp tại TP. HCM. Doanh nghiệp, đơn vị không ở TP.HCM đề nghị liên hệ trực tiếp.

III. THỜI GIAN:

Hoàn thành giấy phép trong thời gian 30 ngày làm việc

Một số lưu ý:

1. Cty Nhơn Mỹ tư vấn và làm hồ sơ thủ tục cấp phép hoạt động website cho doanh nghiệp. Cty Nhơn Mỹ đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan chức năng cho đến khi có giấy phép Website

2. Tên đơn vị xin cấp phép phải trùng với tên chủ sở hữu tên miền xin cấp phép.

3. Cty Nhơn Mỹ không hỗ trợ tư vấn cấp phép cho tên miền quốc tế.

4. Trong thời gian chờ giấy phép, website xin cấp phép bắt buộc phải ghi dòng chữ: Website đang hoạt động thử nghiệm, chờ giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông.

5. Trong thời gian chờ giấy phép, tên miền website không trỏ về bất kỳ tên miền nào khác ngòai tên miền đăng ký.

6. Cty Nhơn Mỹ đặc biệt hỗ trợ những doanh nghiệp xin giấy phép cho website giới thiệu công ty.

7. Những website đặc biệt như: diễn đàn, tin tức các loại, âm nhạc, … đề nghị kiểm tra lại giấy phép DKKD trước khi xin cấp phép. Trong trường hợp DKKD không có mục nào thể hiện như nội dung chính mà website cung cấp, chúng tôi có quyền từ chối

Tham khảo: Theo nghị định 97/2008

IV. HẬU MÃI KHÁCH HÀNG CỦA ATV MEDIA:

Ngoài các dịch vụ ưu đãi trên, sau khi thanh lý hợp đồng dịch vụ, ATV Media vẫn tiếp tục cung cấp cho khách hàng một số dịch vụ ưu đãi như:

– Cung cấp Website miễn phí cho khách hàng chưa có website, quảng bá doanh nghiệp trên danh bạ 40.000 doanh nghiệp Việt Nam

– Tư vấn miễn phí qua 08 3602 8508

– Giảm giá 5% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng;