Doanh Nghiệp Nhơn Mỹ tham gia cùng đoàn kết nối với Sở Khoa Học Công Nghệ Tỉnh Khánh Hoà

75
Một số hình ảnh trong buổi gặp gỡ, trao đổi tại Sở Khoa Học Công Nghệ tỉnh Khánh Hòa

“Buổi gặp gỡ, trao đổi cùng Doanh Nghiệp Nhơn Mỹ và Sở Khoa Học Công Nghệ tỉnh Khánh Hòa”

Hình ảnh kỷ niệm của Doanh Nghiệp Nhơn Mỹ và Sở Khoa Học Công Nghệ tỉnh Khánh Hòa

Thời gian vừa qua, Doanh Nghiệp Nhơn Mỹ đã có cơ hội được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng mối quan hệ đối tác tại Sở Khoa Học Công Nghệ tỉnh Khánh Hòa.

Tại đây, Doanh nghiệp đã có thời gian được trò chuyện, lắng nghe những điều thú vị mới mẻ được Sở Khoa Học Công Nghệ tỉnh Khánh Hòa chia sẻ cũng như được tham quan những công trình nghiên cứu, nơi làm việc của cán bộ tại đây.

Một số hình ảnh trong buổi gặp gỡ, trao đổi tại Sở Khoa Học Công Nghệ tỉnh Khánh Hòa
Một số hình ảnh trong buổi gặp gỡ, trao đổi tại Sở Khoa Học Công Nghệ tỉnh Khánh Hòa
Một số hình ảnh trong buổi gặp gỡ, trao đổi tại Sở Khoa Học Công Nghệ tỉnh Khánh Hòa

Sau buổi gặp gỡ, trao đổi đã giúp tăng mối quan hệ đối tác giữa Doanh Nghiệp Nhơn Mỹ và Sở Khoa Học Công Nghệ tỉnh Khánh Hòa.