Virus website , chuyện ngày xưa giớ mới kế

66
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen

Khi tôi mới vào làm thiết kế web, mấy anh chị đi trước bảo “Coi chừng nhiễm virus” web nha em, tôi cứ tần người ra. Giờ thì nó bị thiệt rồi, đây là website bị nhiễm với danh sách các đoạn mã độc sau:

vs
Thêm 1 em nữa , thường chèn vào đầu mỗi file

vs2
Anh em nào quét = tool nay sẽ thấy liền : http://www.unmaskparasites.com/security-report/