Dịch Vụ Quảng Cáo Doanh Nghiệp qua tổng đài 1080, 1081

62

 

 

Khi khách hàng cần cung cấp thông tin theo ngành nghề kinh doanh, thì những doanh nghiệp có đăng ký sẽ được Ðiện thoại viên sẽ ưu tiên giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp có đăng ký DV quảng cáo tại Ðài 1080 theo các nhóm ngành nghề được phân loại trong dữ liệu danh bạ giải đáp của Dịch vụ 1080.