Cách xuất email từ Getresponse

690

Vào trang chủ getresponse.com  ta chọn Contacts -> Search contacts

 

Sau đó trang search contacts hiện lên và ta chọn View all contacts

 

Tiếp đến ta chọn Choose all -> Actions -> Export

Và 1 form hiện lên như hình dưới: