Hướng dẫn comment gắn link trên Youtube

5099

Bước 1: Đăng bài trên trang Google+, từ ngữ đơn giản, ngắn gọn, tập trung vào nội dung, có gắn link muốn hiện trên Youtube, kèm hình minh họa.

 

Bước 2: Đăng nhập Youtube, chọn clip muốn bình luận ( lưu ý: chọn clip mới đăng hoặc đang trực tiếp, có ít nhận xét)

 

Bước 3: Viết nhận xét và chèn link Google+ đã đăng bài ở Bước 1 ( lưu ý: Youtube chỉ hiện link các trang của Google, không hiện link những trang web khác)

Ví dụ:

https://www.youtube.com/watch?v=H1pfT8-dbIw

https://www.youtube.com/watch?v=1bUiu_zYF5s

https://www.youtube.com/watch?v=OfIdH0_pK5M

 

Video hướng dẫn

Duyên – SVTT 2017