Cách gửi thư bằng getresponse dùng RSS

240

Bước 1 : nhấn vào “create rss-to-email” để bắt đầu

 

Bước 2 : chọn trang web mình muốn gửi cho khách hàng và thiết kế thời gian gửi thư phù hợp

 

Bước 3 : chọn form thư bạn muốn

 

Bước 4 : thiết kế form thư gửi theo ý của bạn

 

Bước 5 : nhấn “next step” để hoàn tất

Nguyễn Hứa Bảo Vi  – SVTT 2017