Hướng dẫn sử dụng Ping Web

1568

Ping hiểu đơn giản là gửi thông tin website của mình lên các hệ thống tìm kiếm … thông báo cho họ biết về mình (đường link website)  có hiện diện trên internet” và yêu cầu họ cập nhật thông tin về website mình lên hệ thống của họ…. khi đó hệ thống robot của hệ thống tìm kiếm (vd: google bot) sẽ tiếp nhận thông tin và tiến hành quét trang web bạn theo lịch trình ưu tiên của hệ thống….

I. Định nghĩa:
1. Ping là gì:

  • Ping, viết tắt của Packet Internet Grouper (Groper), là một công cụ cho mạng máy tính sử dụng trên các mạng TCP/IP (chẳng hạn như Internet) để kiểm tra xem có thể kết nối tới một máy chủ cụ thể nào đó hay không?
  • Ước lượng khoảng thời gian trễ trọn vòng để gửi gói dữ liệu cũng như tỉ lệ các gói dữ liệu có thể bị mất giữa hai máy.
  • Công cụ này thực hiện nhiệm vụ trên bằng cách gửi một số gói tin ICMP đến máy kia và lắng nghe trả lời.

2. Vai trò của Ping:

  • Ping giúp website được index nhanh hơn.
  • Ping là một trong những yếu tố quan trọng trong các quảng cáo trên Google.
  • Giúp cho các công cụ tìm kiếm nhận biết bạn vừa xuất bản nội dung mới trên website, khi đó các công cụ tìm kiếm sẽ tiến hành thu thập thông tin mới đó.

II. Cách sử dụng Ping:

  • Ping là một công cụ hữu ích đối với việc phát triển sản phẩm của website.
  • Có 3 Ping Webs thường được sử dụng:

http://www.imtalk.org/cmps_index.php?pageid=IMT-Website-Submitter

http://masspings.com/free-backlink-submitter

http://www.indexkings.com/

1. Imtalk.org

B1. Mở trình duyệt Google

B2: Truy cập http://www.imtalk.org/cmps_index.php?pageid=IMT-Website-Submitter

B3: Sao chép link của website mà bạn muốn ping và dán vào ô “Website/Blog Url (http://www.YourDomain.com)”

B4: Điền từ khóa cho link ở ô  “Keyword (optional)”

B5: Chọn giới hạn số lượng trang mà bạn muốn tạo (chọn hoặc không)

B6: Bấm “Submit

2. Massping.com

B1: Mở trình duyệt Google

B2: Truy cập http://masspings.com/free-backlink-submitter

B3: Sao chép link của website mà bạn muốn ping và dán vào ô “URL:(Enter your domain or page)”

B4: Điền từ khóa cho link ở ô “Keyword”

B5: Bấm “Start Backlinking” và chờ kết quả

3. Indexkings.com

B1: Mở trình duyệt Google.

B2: Truy cập http://www.indexkings.com/

B3: Sao chép link của Website mà bạn muốn ping và dán vào ô trống

B4: Bấm “Rapid Index” và chờ kết quả

Linh Chi – SVTT2017