Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Nguyễn Kỳ Thanh Thảo – HD: Huỳnh Văn Mười – 2016

129

Xem bài báo cáo chi tiết tại:
TRÍCH NỘI DUNG BÁO CÁO NỔI BẬT
 • Biên tập bài viết “Hướng dẫn làm video giới thiệu sản phẩm trên proshow producer” (tiếp tục)
 • Chuyển video sản phẩm từ trang Youtube qua trang giới thiệu sản phẩm trên trang Lưu (http://luu.vn)

 

 1. Mô tả công việc: Chuyển video sản phẩm từ trang Youtube qua trang chủ bán sản phẩm trang Lưu (http://luu.vn)

Chuyển các video giới thiệu sản phẩm đã làm trong 3 tuần trước qua trang chủ bán sản phẩm đó, nhưng không được có khung đề xuất quảng cáo các video liên quan vào cuối video

Hình 3.1: Khung đề xuất quảng cáo các video liên quan vào cuối video

 • Để làm được điều này, đầu tiên copy code nhúng HTML của video cần lấy, sau đó nhúng vào trong trang WordPress của trang web bán sản phẩm đó.

Hình 3.2: Copy code nhúng HTML của video cần lấy

Hình 3.3: Paste code nhúng HTML của video vào Trang WordPress của trang web

 • Và để làm cho video không còn xuất hiện các quảng cáo vào cuối video thì trong code nhúng của HTML, chỉnh sửa lại một vài thông số như sau:
  • Chỉnh kích thước cho đúng với trang web:
   • width đổi lại thành 100%, height đổi lại thành 550
   • Xóa dòng allowfullscreen ở phía cuối đi
  • Và đây là thủ thuật để giúp tránh quảng cáo vào cuối video, bạn chỉ cần paste dòng code này vào trong thuộc tính src của video: /?fs=0&rel=0 (với biến fs là fullscreen và biến rel là relative, nghĩa là tắt chức năng fullscreen và chứa năng pop-up các video liên quan vào cuối video)
 • So sánh kết quả:

Gốc:

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/cVRTvUHiXnc?rel=0″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Sau khi chỉnh sửa:

<iframe width=”100%” height=”550″ src=”https://www.youtube.com/embed/cVRTvUHiXnc/?fs=0&rel=0″ frameborder=”0″></iframe>

Hình 3.4: Hình ảnh kết quả, cuối video không còn xuất hiện các video đề xuất