YAMM – xem chỉ số báo cáo email đã gửi và làm gì sau đó

1176
YAMM – xem chỉ số báo cáo email đã gửi và làm gì sau đó
Lưu ý: Gửi rồi mới xem được
—————————————————————————-
——————-Xem chỉ số báo cáo – Tracking Report—————–
1. Bật trang tính Google mà trong đó có danh sách Email đã được gửi.
2. Bật tiện ích YAMM xong chọn “Open tracking report” (kiểm tra email đã được mở)
3. Lúc này hiển thị 1 bảng thông báo trong đó có 5 loại chỉ số:
[ Opened – Clicked – Responded – Bounced – Unsubscribed ]
được thể hiện dựa trên giá trị mô tả từ cột “Merge Status”.
Cụ thể là EMAIL_OPENED, EMAIL_CLICKED, RESPONDED, BOUNCED, và UNSUBSCRIBED- Opened – Thư đã được mở (EMAIL_OPENED, EMAIL_CLICKED và UNSUBSCRIBED)
– Clicked – Thư mà trong đó khách đã click vào liên kết (EMAIL_CLICKED)
– Responded – Thư mà họ trả lời ngược lại cho mình – (RESPONDED)
– Bounced – Địa chỉ email mình gửi của họ bị lỗi thường là do email ko còn tồn tại hoặc không nhận email tư người lạ hoặc chưa bao giờ sử dụng Gmail, thế nên lọc mail mỗi ngày (BOUNCED). Có thể xóa địa chỉ ấy hoặc gán giá trị 0
– Unsubscribed – khách bấm vào liên kết không nhận email trong tương lai (UNSUBSCRIBED)Ngoài ra còn có các chỉ số khác khi gửi Email – các thông số này thường thể hiện ở trên trang tính và không thể hiện trên Tracking Report:
– EMAIL_SENT: email đã được gửi đến hộp thư chính của khách (chỉ khi thực hiện đúng format)
– EMAIL_NOT_SENT: email không được gửi đến địa chỉ email khách hàng vì do email gửi đạt giới hạn gửi. Thường lỗi này xảy ra khi tài khoản bị rơi vào Spam và không có thực hiện đúng quy trình kết bạn tăng lượt gửi
– 0: chỉ số này tự ta có thể thêm vào để bỏ qua địa chỉ email đó hoặc khi tài khoản đó Unsubscribed, chúng ta tiến hành gửi email đợt sau sẽ hiện thông báo đồng ý skip qua email đó
– ERROR: Quy trình gửi Email từ YAMM, nên xem lại các bước———————————-Làm gì sau đó ???——————————-
Chỉ số quan trọng là Opened – Responded, khi email nào có chỉ số tốt (EMAIL_OPENED, EMAIL_CLICKED – RESPONDED) thì bấm vào tài khoản email khách ấy bên cột “Merge Status”, sẽ thấy thông số lượt mở chi tiết, thời điểm nào và mở bao nhiêu lần.

Đối với các địa chỉ Email này thì sử dụng lại bằng cách lọc địa chỉ có opened – clicked và responded từ công cụ filter của Google trang tính hoặc sử dụng tiện ích lọc Follow-up của tracking report. Sử dụng lại nhằm mục đích gửi chiến dịch Email marketing lần sau

Tiện ích Follow-up từ tracking report – Re-Email Marketing
https://support.yet-another-mail-merge.com/hc/en-us/articles/211318809#Important-notes-before-using-the-follow-up-option
(Link Guild)

Chúc các bạn thành công