YAMM – Nhập và gửi email từ tiện ích YAMM

388

————–YAMM – Nhập và gửi email từ tiện ích YAMM————–
( nhớ đọc file lưu ý và lưu ý đặc biệt )
Đối với lần đầu tiên chạy YAMM – nhập và gửi dưới 50 email
Tài khoản đã Max “kết bạn” có thể nhập gửi dưới 1000 email

————————————–Nhập Email————————————–
1. Bật Google trang tính lên từ Google Drive
2. Bắt đầu khởi chạy YAMM.
3. Chọn tự “Add emails myself”
4. Ở kết bên cột “Merge Status” thêm 1 cột “YAMM Poll” và kế đó nữa thêm cột “Notes”
5. Copy danh sách email đã lọc vào tương ứng với các cột như sau:
– Email Addresses = Email Address
– First Name = Full Name
– Cột Example có thể ẩn đi vì không quan trọng
– Cột Merge Status để trống
– Cột YAMM Poll sau khi gửi email xong mà nhận được phản hồi nhanh Yes – No sẽ hiển thị ở đó
– Cột “Notes” dùng để ghi ngày chúng ta gửi ds email

—————————————-Gửi Email————————————–
Sau khi đã nhập Email vào YAMM, khởi động tiện ích YAMM
1. Chọn “Continue”, ở trên có thông báo còn bao nhiêu lượt gửi 1 ngày
2. Nhập tên người gửi, nhập tên Gmail của mình vào
3. Nháp – chọn thư nháp đã soạn theo đúng tiêu chuẩn YAMM
4. Chọn bật “Kiểm tra xem các email đã được mở”
5. Chọn “Alias, filters ….” để kiểm tra xem thư nháp đã đủ tiêu chuẩn chưa ( đủ là khi có unsubscribe và polls ).
6. Chọn “Gửi từ” (Send From) là chọn địa chỉ dùng để thực hiện gửi email. vd thực hiện gửi ds email bằng tk gốc thì ghi tk gốc, gửi bằng tài khoản phụ thì ghi tài khoản phụ
7. Chọn thêm “Phản hồi vào đâu” (Reply-to address) ghi địa chỉ email gốc vào
8. Sau khi kiểm tra xong chọn “Back” và chọn “Gửi Email”

Hiện tại đang gửi 49 email và mỗi ngày cơ bản bạn sẽ có 50 lượt ( tăng lên tối đa 400 lượt với quy trình kết bạn tăng lượt)

Bây giờ sẽ thử kiểm tra, lưu ý chỉ thực hiện bước này 1 lần đối với 1 thư nháp

Lưu ý:
————- Nhớ đọc file lưu ý và lưu ý đặc biệt từ drive ————
– Trước khi gửi phải lọc trùng và lọc lại ds gửi email còn lại
– Mục “Sheet filter” sẽ tự bật lên khi đã có thực hiện công cụ filter của google sheet
– YAMM sẽ tự tạo thêm cột “YAMM poll” nếu như thực hiện đúng quy trình “Gửi Email”
– Ngoài ra mình có thể tự kiểm tra bằng tài khoản gốc bằng cách chọn chức năng “Gửi thử cho tôi