Xin Giấy phép ICP, giấy phép Internet, giấy phép OSP, Game Online

146
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
Xin_Giay_phep_ICP_giay_phep_Internet_giay_phep_OSP_Game_Online

Giấy phép ICP (giấy phép hoạt động website): Tư vấn giấy phép ICP, giấy phép hoạt động website, Giấy phép internet, giấy phép OSP, Game online: Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp, hoàn thiện thủ tục, tư vấn và lập đề án xin giấy phép thiết lập trang tin điện tử (giấy phép ICP) tại Bộ Thông tin và Truyển Thông….

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG TIN ĐIỆN TỬ (GIẤY PHÉP ICP – Giấy phép hoạt động website)

Cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet (Sở Thông tin và Truyền Thông Thành phố thụ lý hồ sơ trình Bộ Thông tin và Truyền Thông xem xét, cấp phép):

Hồ sơ, thủ tục:
– Có chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề phù hợp.
1. Đơn xin phép cung cấp thông tin lên mạng.

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Lý lịch (Giám đốc, Cán bộ trực tiếp thực hiện).

4. Đề án xây dựng dịch vụ cung cấp thông tin lên mạng.

5. Bản sao y tên miền nếu tên miền Việt Nam hoặc cam kết độc quyền tên miền nếu tên miền quốc tế.

6. Hai tấm ảnh 3×4 của người quản lý trang tin (theo mục 3)

7. Bản chụp giao diện trang chủ website.

* Lưu ý: Các văn bản nêu trên được lập thành (03) bản.