Xin giấy phép giấy phép ICP, giấy phép hoạt động website, Game online?

63
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
Xin_giay_phep_giay_phep_ICP_giay_phep_hoat_dong_website_Game_online1

Đăng ký cấp phép hoạt động Website – Giấy phép ICP

Là một Tổ chức hoạt động trang tin điện tử tổng hợp trên internet phải xin giấy phép của Bộ Thông tin – Truyền thông. Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử. Là nguồn trích dẫn từ các website khác bắt buộc phải có giấy phép cho trang thông tin điện tử của trang web mình.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp không có giấy phép hoặc sử dụng quá hạn giấy phép trên 30 ngày theo Khoản 04 Điều 6 Chương II của Nghị định số 28/2009/NĐ-CP.

Cty Nhơn Mỹ chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp mong muốn được tư vấn giúp quý khách hàng tiết kiệm được chi phí cũng như thời gian trong việc xin giấy phép hoạt động website – Giấp phép ICP. Chúng tôi hy vọng sẽ đem đến cho quý khách hàng sự hài lòng khi chọn Cty Nhơn Mỹ là đơn vị diện cho mình trong quá trình xin giấy phép hoạt động website.

Cty Nhơn Mỹ xin gửi tới quý khách hàng những thông tin cơ bản để quý khách hàng tham khảo trước khi quyết định.

Mẫu giấy phép

Theo quy định của Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trang thông tim điện tư trên Internet như sau:

Website cung cấp thông tin điện tử tổng hợp.
Theo khoản 13 Điều 3 của Nghị định 97 thì Wesite cung cấp thông tin điện tử là những trang web trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Các website loại này bắt buộc phải đăng ký (Khoản 3 Điều 19). Về trình tự, thủ tục đăng ký cấp phép hoạt động của các website cung cấp thông tin điện tử tổng hợp được quy định tại Điều 21 của Nghị định.

Nếu có vấn đề chưa rõ đề nghị Quý khách vui lòng gọi điện thoại cho Cty Nhơn Mỹ để được hướng dẫn thủ tục đăng ký