HD sử dụng wordpress Cơ Bản – Phần 14: Hướng...

Trong mỗi lần cài theme cho bất cứ theme nào trong WordPress, chúng ta đều phải sử dụng qua một tính năng khá hay...

HD sử dụng wordpress Cơ Bản – Phần 1: Giới...

Bạn đã sẵn sàng để tham gia cộng đồng WordPress Việt Nam và thế giới ngay bây giờ chưa? Nếu bạn đã sẵn sàng...

[hướng dẫn wordpress] Page- cách đăng bài trong pages

Tương tự như trong posts Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=vmBSjr0PYj4&feature=youtu.be

Website WordPress của bạn có dính mã độc/malware???

Bạn nên xem

Sửa / thay đổi url sản phẩm của wordpress Woocommerce

Mình hướng dẫn bạn đổi url bài viết và sản phẩm theo kiểu không dụng hàng, hàng độc, chỉ bạn mới có... Chào các bạn Plugin...

HD WordPress Video – Phần 13:Tuỳ chỉnh Menus ( Custom Menus...

- Trong video này, chúng ta sẽ có một cái nhìn như thế nào để tạo ra một trình đơn (menu) tùy chỉnh trong...

Thêm sản phẩm, phí giao hàng, phí khác cho đơn hàng...

Để thêm sản phẩm, các phí .... cho đơn hàng, đơn hàng cần trong tình trạng Chờ thanh toán/Tạm giữ (Pending payment/On hold) Tại khung...

HD sử dụng wordpress Cơ Bản – Phần 10: Hướng...

Nếu bạn đã từng biết tính năng Posts trong WordPress để dành viết bài thì chắc chắn sẽ tự hỏi rằng “Vậy cái Pages...

[hướng dẫn wordpress] Themes Midway – hướng dẫn cài đặt

Video https://www.youtube.com/watch?v=2ci7uVeVd3o&feature=youtu.be Demo wp.nhonmy.com/midway