Tư vấn về Thương mại điện tử

80

Vinalink là công ty chuyên Khảo sát thị trường nên có những số liệu thống kê trực tuyến tốt nhất Việt nam hiện nay. Chính vì thế Vinalink đã trở thành đối tác tư vấn chiến lược phát triển các website Thương mại điện tử  – E-commerce của các tên tuổi lớn như Alibaba – HK, Viettel, Hiệp Hội dược, InvestNet, Sàn giao dịch  Thép Việt nam Vinametal…

Năm 2009, vinalink công bố các số liệu khảo sát về TMĐT như sau

1. Có 9.300 website TMĐT/ doanh nghiệp tham gia online của Việt nam, doanh thu từ mua sắm TMĐT qua mạng và kết hợp với các phương thức đặt hàng qua website , qua điện thoại trên website vào khoảng 450 triệu USD về B2C chiếm 0.5% GPD năm 2009 . Về B2B giao dịch qua mạng của gần 3000 doanh nghiệp qua các sàn TMĐT, search , website DN chiếm khoảng 800 triệu USD chiếm 1% GDP năm 2009 (Không bao gồm Game. Phần mềm, tư vấn dự án, quảng cáo trực tuyến) nếu tính cả 4 dịch vụ trên thì con số khoảng 1,5 tỷ USD chiếm 2% GPD Như vậy cả B2C và B2C chiếm tới 2,5% GDP

2. Tổng số các website TMĐT trung gian và bán hàng tại VN năm 2008 là 216 website có thứ hạng đáng kể (Top 5000 VN) với doanh thu khoảng 1800 tỷ VND

+ Số người dùng Internet : 21 triệu user, độ tuổi Học sinh PT chiếm 12,3%, Sinh viên chiếm 32,7%, Nhân viên dưới 30 tuổi chiếm 29,7% , độ tuổi 30-39 tuổi là 20,1% . Trên 40 đến 50 tuổi là 4,2% và trên 50 tuổi là  1%

+ Việt Nam sẽ đạt 31,5 triệu người kết nối mạng vào năm 2011 tăng 100 lần so với năm 2003
+ Tổng số tên miền .VN đăng ký : 100.000 tên miền
+ Tổng số website : Gần 30.000 doanh nghiệp có website chiếm khoảng 40% số doanh nghiệp ở các Thành phố lớn
+ Số doanh nghiệp tham gia Sàn giao dịch TMĐT trong và ngoài nước

+ Số doanh nghiệp chi tiêu cho mua bán hàng qua mạng qua 4 năm và dự báo đến 2010

+ Tốc độ phát triển các sàn giao dịch TMĐT