Tổng hợp wordpress

1. Post (tin tức)

1.1 Tạo category ( bạn chỉ cần làm tới bước 4 là xong)
1.2 Đăng bài
1.3 Thay Chuyên mục và Tag cho nhiều bài viết cùng lúc

2. Media (hình ảnh)

Thêm, xóa, sửa hình

3. Page (trang)

Viết trang

4. Giao diện

4.1 Themes

– Goodstore
+ Tùy chỉnh sidebar trong category post
+ Tùy chỉnh sidebar trong trang của themes goodstore
– Theretailer
+ Hướng dẫn cài đặt
– Strata
+ hướng dẫn cài đặt
– Midway
+ Thêm slide
+ Hướng dẫn cài đặt
– Elastik
+ Hướng dẫn cài đặt
– Renad
+ Hướng dẫn cài đặt

– Wp Residence

Hướng dẫn thêm bất động sản
Hướng dẫn thêm người bán

4.2 Widget

4.3 Menu

5. Plugin

– Woocomerce:
+ Thêm danh mục product category [ plugin wordpress]
+ Hướng dẫn thêm nhiều giá sản phẩm trong woocomerce [ plugin wordpress]
+ Shortcode woocomerce [ plugin wordpress]
+ Quản lý đơn hàng trong woocomerce [plugin wordpress]
+ YITH WooCommerce Zoom Magnifier – hướng dẫn cài đặt [plugin wordpress]

+Hướng dẫn thêm thuộc tính màu sắc, kích thước Woocomerce

– Lấy tin tự động
+ RSS poster pro (post tin tự động) [plugin wordpress]
+ Lấy sản phẩm tự động với plugin wp-pipes [plugin wordpress]
+ Lấy sản phẩm tự động với plugin wp-pipes 2 [plugin wordpress]
– Slide
+ Revolution slider
+ Chỉnh sửa Revolution slide cơ bản [plugin wordpress]
– Một số plugin phổ biến khác

+ Visual composer
+ Youtube chanel – hướng dẫn cài đặt [plugin wordpress]
+ Hướng dẫn cài đặt plugin Easy Related Posts [plugin wordpress]
+ Seo Utimate [plugin wordpress]
+ Đăng kí thành viên và đăng bài trong wordpress [plugin wordpress]
+ Cách Export và Import dữ liệu trong Woocommerce [plugin wordpress]
+ Traffic Stats Widget
+ Cách tạo contact form trong plugin Jetpack
+ Hướng dẫn sử dụng Plugin chat online Zopim (Zendesk)

6. Chỉnh sửa password user

7. Import/Export

8. Setting

9. Seo

Meta description và Meta keywords trong seo Ultimate
Seoquake

Sử dụng Seo Ultimate cơ bản