Thực chiến chuyển đổi bán hàng từ offline sang online

15

Đầu tháng 3, Muoihv rất vui khi tham gia chia sẻ cùng hội doanh nhân HCA về chủ đề chuyển đổi mô hình bán hàng từ offline sang online