Thay đổi địa chỉ doanh nghiệp và thông báo thanh toán

75Tìm hiểu cách cập nhật địa chỉ được hiển thị trên hóa đơn AdWords và chỉnh sửa hoặc thêm email sẽ nhận thông báo thanh toán. Tìm hiểu thêm tại https://support.google.com/adwords/answer/1723068

Việc giữ cho thông tin thanh toán luôn được cập nhật là chìa khóa để đảm bảo tài khoản AdWords của bạn vẫn hoạt động.

Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu cách cập nhật địa chỉ được hiển thị trên hóa đơn và thay đổi địa chỉ email nhận thông báo thanh toán. Bạn có thể thực hiện cả hai điều này từ trang hồ sơ thanh toán
Để thực hiện các thay đổi này, bạn cần có quyền truy cập quản trị đối với tài khoản hoặc tài khoản người quản lý được liên kết.

Để đến trang hồ sơ thanh toán, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn “Thanh toán”. Sau đó, nhấp vào liên kết “Hồ sơ thanh toán” ở bên cạnh trang.
Để cập nhật địa chỉ doanh nghiệp được hiển thị trên hóa đơn, hãy nhấp vào “Chỉnh sửa” trong tiêu đề “Hồ sơ thanh toán”.

Điền địa chỉ mới và nhấp vào Lưu.

Để chỉnh sửa địa chỉ email mà chúng tôi gửi thông báo thanh toán hoặc số điện thoại liên hệ, hãy chuyển đến phần “Địa chỉ liên hệ thanh toán” trên trang và nhấp vào “Chỉnh sửa” ở hàng bạn muốn cập nhật. Nhấp vào “Lưu” khi bạn đã hoàn tất.

Để thêm một địa chỉ liên hệ thanh toán khác, hãy nhấp vào “Thêm địa chỉ liên hệ mới” và điền thông tin của địa chỉ liên hệ thanh toán đó. Số điện thoại và địa chỉ email là bắt buộc, nhưng bạn có thể chọn cài đặt thông báo “Không có email thanh toán” nếu bạn không muốn nhận thông báo thanh toán qua địa chỉ email này.

Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu.