Tạo Tài Khoản Hotmail – Người Quản trị thực hiên

72

Truy cập vào trang: “https://domains.live.com/” để tạo tài khoản.

active-account-1

 

Đăng nhập với Tài Khoản & Mật Khẩu người quản trị (Admin).active-account-2

active-account-3

active-account-4

active-account-5

Thông qua các bước trên, bạn đã tạo thành công một  tài khoản cho một người dùng trong hotdomain của công ty, doanh nghiệp mà bạn quản trị.