Tài Liệu Tự Học Google Adwords Căn Bản

82

Nhiều doanh nghiệp, công ty lựa chọn do nhận thấy được hiệu quả nhanh chóng của quảng cáo Google Adwords, để làm một chiến dịch Google Adwords không khó nhưng làm sao cho hiệu quả đó mới là điều cần nói đến, Tài Liệu Tự Học Google Adwords Căn Bản sẽ giúp hướng dẫn cách tạo chiến dịch quảng cáo, quản lý, đo lường, đánh giá ở mức độ căn bản cho những ai tự học.

Nội dung Tài Liệu Tự Học Google Adwords Căn Bản

1. Giới thiệu AdWords

2. Quản lý tài khoản

3. Quản lý chiến dịch và nhóm quảng cáo

4. Nhắm mục tiêu theo từ khóa

5. Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ & vị trí

6. Định dạng quảng cáo

7. Ngân sách và đặt giá thầu

8. Đo lường và tối ưu hóa

9. Hiệu suất, lợi nhuận và tăng trưởng

10. Quản lý nhiều tài khoản

Dowload tại đây (Tài Liệu Tự Học Google Adwords Căn Bản)

Tham khảo khóa học Google Adwords :https://eqvn.net/khoa-hoc/google-adwords/

Tổng hợp

Khóa học Google Adwords

Nguồn: Tài Liệu Tự Học Google Adwords Căn Bản