Tag: quang cao truc tuyen trong tuong lai

Quảng cáo trực tuyến: Đa dạng hay hiệu quả?

0
  Theo Trung tâm Internet Việt Nam, đến tháng 7-2009 đã có hơn 21 triệu người sử dụng Internet, chiếm hơn 20% dân số của...

Quảng cáo trực tuyến sẽ vượt báo in vào năm 2013

0
    Theo Hiệp hội báo chí Mỹ, khoảng 3 năm nữa sự suy giảm quảng cáo trên báo in sẽ chấm dứt, Magna Global lại dự báo...