SimpleUIDv2 – Hướng dẫn lựa chọn data có email sau khi đã có danh sách xuất file data.

271
SimpleUIDv2 – Hướng dẫn lựa chọn data có email sau khi đã có danh sách xuất file data.
——————————
1. Mở file danh sách đã có
lưu ý: Phải có hàng số 1 – tiêu đề của từng cột. Nếu file ko có, bấm chuột phải vào lề trái hàng số 1 và “insert 1 row” vào, đặt tên tương ứng.
2. Ở cột Email, nhìn lên tab thanh công cụ của excel, chọn “Data” – “Filter”
3. Khi đó, cột Email sẽ xuất hiện 1 dấu phễu
4. Bấm vào, tìm đến chỉ số “Blanks”, tắt chỉ số đó đi và ok
Vậy là xong