SimpleUIDv2 – Hướng dẫn lấy data từ tất cả thành viên của 1 nhóm Facebook

2275
SimpleUIDv2 – Hướng dẫn lấy data từ tất cả thành viên của 1 nhóm Facebook
——————————-
1. Đăng nhập SimpleUIDv2
2. Với tài khoản Facebook ảo của mình, bạn phải tham gia 1 nhóm với điều kiện là nhóm đó phải có lượt tương tác cao và / hoặc có liên quan đến sản phẩm của mình, nhóm công khai hoặc kín
vd ở đây mình lấy 1 nhóm về vòng phong thủy
3. Ở trang chủ của nhóm đó, copy đường link ở trên
4. Vào lại SimpleUIDv2, paste mã đó lại vào Tab “Find FbID”, chọn “Check ID”
5. Sau khi đã có ID vừa check, copy lại
6. Vào Tab “Thành viên nhóm”, chọn “Quét 1 UID”, paste vào, “Nhập”. Đợi công cụ chạy xong, nó sẽ có thông báo là “done” (thành viên càng nhiều quét càng lâu)
7. Sau khi công cụ chạy xong, chúng ta có danh sách dữ liệu của tất cả thành viên của nhóm đó
8. Chọn “Lưu danh sách”, chọn “Yes” và save file lại
9. Vào thư mục kiểm tra lại file.
đổi đuôi file lại, (*.xls)
Xong. Nếu xuất hiện lỗi, hãy xem lại hướng dẫn từ đầu hoặc xem tổng hợp sửa lỗi.