Quy trình thực hiện đăng ký giấy phép

37
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
Quy_trinh_thuc_hien_dang_ky_giay_phep

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật
Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ – Sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian nhận hồ sơ : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần tại địa chỉ 59 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Sáng từ 7h30 đến 11h15
Chiều từ 1h30 đến 4h45

Khi nhận hồ sơ, Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết biên nhận và giao cho người nộp.

* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ