Quy trình kiểm tra bài viết & viết bài chuẩn trên web

867

Quy trình kiểm tra bài viết

-Hình ảnh: Dùng phần mềm ACDSEE để chỉnh ảnh hàng loạt: rename, resize
+ Thay đổi tên hình theo từ khóa bài viết (không dấu, khoàng trang thay bằng ‘-‘). VD: quy-trinh-kiem-tra-bai-viet-1.jpg
+ Hình ảnh các bài viết cắt vừa kích thước sử dụng (Thường width = 700px), đều theo chiều rộng, không bị vỡ hình.
+ Ảnh đại diện phù hợp với nội dung bài viết

-Nội dung
+ Thống nhất font chữ, in hoa và in thường
+ Khoảng cách tỷ lệ giữa các đoạn đều nhau
+ Nhập đầy đủ danh mục, từ khóa (Tag, cả có dấu & không dấu)
+ Nếu là bài viết copy từ Web khác: Bài viết lấy về không chứa link của website cũ (bấm ctrl+A để chọn toàn bộ bài viết, Alt+Shilft+S để xóa toàn bộ link), xóa toàn bộ các nội dung liên quan đến số điện thoại, địa chỉ, tên công ty…
+ Sản phẩm: nhập giá (nếu có), thêm các ảnh còn lại vào album ảnh sản phẩm, thêm mô tả ngắn

Viết bài chuẩn trên web

>>> Phải đứng trên vai trò người mua hàng, người đọc nội dung cần gì? để viết bài sao cho hay, ngắn gọn, hấp dẫn,…

 1. Tiêu đề sản phẩm chứa từ khóa, viết theo ngôn ngữ tự nhiên (Nên có giá sản phẩm nếu đăng Mxh).
 2. Phần mô tả ngắn sản phẩm giúp khách hàng có thể hiểu được mục đích của sản phẩm
 3. Mỗi sản phẩm phải có từ 2 -> 15 từ khóa / tags / hashtags
 4. Kích thước, font chữ làm nổi bật sản phẩm, cách nào để khách hàng xem nhanh mà không cần đọc chi tiết?
 5. Mỗi đoạn bài viết ngắn gọn, súc tích có chứa 1 từ khóa / cụm từ khóa sản phẩm
 6. Tên hình ảnh có liên quan tới tiêu đề sản phẩm (các từ không dấu, khoản cách các từ phải có “-“, hoặc “_” )
 7. Hình ảnh phải phân bổ đều trên toàn bài viết
 8. Hình ảnh vừa, phù hợp bài viết & cách bố trí trang (nên = nhau về chiều ngang hình)
 9. Nên chụp hình hoặc thiết kế hình mới là tốt nhất, Mỗi hình ảnh đều phải gắn từ khóa dưới thẻ Alt=”tu khoa” / Title = “tu khoa”
 10. Video chèn vài bài viết phải hợp lý

>> Mục tiêu sao cho khách hàng xem, và có thể click vào web hoặc mua hàng ngay trong thời gian ít nhất có thể?

Cập nhật viết bài đăng lên Post facebook

 1. Tiều đề ngắn gọn, có biểu tượng cảm xúc
 2. Hình ảnh to, rõ & hình chữ nhật
 3. Link bài viết về trang web

Cập nhật viết bài đăng lên linkedin

 1. URL website không có ký tự đặt biệt (Nhập tiêu đề ko đấu trước > push để lấy link không dấu)
 2. Tiêu đề nên thêm giá / số điện thoại / hoặc 1 câu kêu gọi hành động
 3. 1 bài viết tốt khoản 3-6 phân đoạn, mỗi phân đoạn chứa 1 hình / video / đa phương tiện + 1 nội dung văn bản khoản từ 2-5 dòng ngắn gọn, xúc tích.
 4. Mỗi phân đoan tương đối độc lập với nhau khoản 30% – 70% sao cho có thể đảo nội dung được
 5. Mỗi phân đoạn chứa từ khóa / cụm từ khóa và liên kết (link) với trang web nguồn với mỗi từ khóa
 6. Các hình ảnh phải = nhau về kích thước chiều ngang & có gắn link.
 7. Sau mỗi hình phải thêm nút “mua” & có gắn link về sản phẩm 
 8. Link phải phân bổ ngẫu nhiên dưới từ khóa, hình ảnh: Gợi ý: 3 link về sản phẩm, 1 link về nhóm sản phẩm, 2 link về từ khóa tìm kiếm sản phẩm (link này không có khoản trắng và ký tự đặt biệt). Cuối bài viết phải có link về trang web nguồn sản phẩm + số điện thoại hoặc mở ra 1 link tiếp theo để khách truy cập