Quy trình đăng ký giấy phép website mua bán

100

1. Chuẩn Bị – Kiểm Tra:

Công ty Nhơn Mỹ sẽ kiểm tra website khách hàng có đủ điều kiện hay không. Trong một số trường hợp, Công ty Nhơn Mỹ yêu cầu khách hàng bổ sung hoặc hạn chế một số ngành nghề (điều này công ty có thể thực hiện cho khách hàng).

2. Thực hiện

2.1 Khách hàng chuẩn bị các giấy tờ sau:

a. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
b. Lý lịch (Giám đốc, Cán bộ trực tiếp thực hiện) có dán ảnh.
c. 2 Hợp đồng ký với khách hàng để cung cấp dịch vụ lên web mua bán

2.2 Cty Nhơn Mỹ sẽ thực hiện các công việc còn lại:

a. Đơn xin phép thiết lập trang web mua bán

b. Đề án xây dựng dịch vụ cung cấp website mua bán

c. Bản sao y tên miền nếu tên miền Việt Nam hoặc cam kết độc quyền tên miền nếu tên miền quốc tế.

d. Bản chụp giao diện trang chủ website..

2.3 Công ty Nhơn Mỹ sẽ tổng hợp các giấy tờ thực hiện ở mục (2.1), (2.2) đóng thành 3 tập chuyển khách hàng ký có đóng dấu giáp lại.

2.4 Công Ty Nhơn Mỹ tiến hành nộp hồ sơ và theo dõi quá trình xác nhận giấy phép hoạt động web mua bán.

3. Công Ty Nhơn Mỹ sẽ nhận thông tin cấp phép trực tuyến tại website của Bộ Công Thương và tiến hành cài đặt, xác thực web site khách hàng giống hình mẫu dưới đây:

ICPECOM-Dich-vu-xin-giay-phep-san-giao-dich-thuong-mai-dien-tu-15500000d77105604