Quảng cáo trên điện thoại di động và máy tính bảng

218

Chính sách là gì?

Các quy tắc áp dụng cho quảng cáo văn bản thường cũng áp dụng cho các thiết bị di động và máy tính bảng và có yêu cầu bổ sung mô tả bên dưới. Đây là sự khác biệt giữa các loại thiết bị di động mà những yêu cầu bổ sung này áp dụng:

quang-cao-mobile

 • Quảng cáo trên điện thoại di động cao cấpquảng cáo trên máy tính bảng trông giống như quảng cáo trên máy tính để bàn và có thể hiển thị trên các thiết bị có trình duyệt Internet hoàn chỉnh như điện thoại thông minh và máy tính bảng.
 • Quảng cáo trên điện thoại di động WAP ngắn hơn quảng cáo bình thường và chỉ có thể hiển thị trên các thiết bị có hỗ trợ WAP (đôi khi được gọi là “điện thoại thường”).

Quảng cáo trên điện thoại di động cao cấp và quảng cáo trên máy tính bảng

 • Google không cho phép số điện thoại ở bất kỳ nơi nào trong văn bản quảng cáo hoặc tiện ích mở rộng liên kết trang web. Chúng tôi đã tạo nguyên tắc này để đảm bảo rằng người dùng được dẫn đến vị trí mà họ mong đợi sau khi gõ vào liên kết AdWords trên điện thoại của họ.
 • Trang đích cho quảng cáo trên các thiết bị di động này không nên bao gồm Flash hoặc các yếu tố thiết kế khác có thể không hiển thị chính xác trên thiết bị di động. Flash hiện không được hỗ trợ trên iPhone hoặc iPad và chỉ được hỗ trợ hạn chế trên Android và các thiết bị di động cao cấp khác.

Nếu trang web của bạn không hiển thị chính xác trên trình duyệt web trên điện thoại di động (ví dụ: do trang web sử dụng Flash hoặc có hình ảnh lớn), hệ thống của chúng tôi sẽ không hiển thị quảng cáo của bạn cho những người dùng trên thiết bị di động. Tuy nhiên, quảng cáo của bạn vẫn có thể xuất hiện như thường lệ cho người dùng không sử dụng điện thoại di động.

Quảng cáo trên điện thoại di động WAP

 • Google không cho phép ký hiệu không cần thiết hoặc phô trương trong văn bản quảng cáo của bạn.
 • Google cho phép từ viết tắt phổ biến cho tin nhắn văn bản trong quảng cáo trên điện thoại di động WAP.
 • Nội dung trên điện thoại di động là nội dung nhằm mục đích sử dụng trên điện thoại di động như nhạc chuông, hình nền và câu đố. Chúng tôi cho phép quảng cáo cho nội dung trên điện thoại di động nếu trang đích của quảng cáo hiển thị rõ ràng thông tin sau:
  • Giá
  • Khoảng thời gian thanh toán
  • Nhận dạng dịch vụ dưới dạng đăng ký nếu là dịch vụ đăng ký (lưu ý rằng không giống như trên máy tính để bàn, quảng cáo cho dịch vụ đăng ký trên thiết bị WAP không yêu cầu cơ chế chọn tham gia giống như hộp kiểm)

  Nếu trang web quảng bá mã SMS mà người dùng nhắn tin để đăng ký, giá và khoảng thời gian thanh toán phải được hiển thị rõ ràng trên cùng một trang như mã SMS.

Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu Chi tiết
Độ dài ký tự Dòng tiêu đề quảng cáo WAP được giới hạn trong 18 ký tự, dòng mô tả trong 18 ký tự và URL hiển thị trong 20 ký tự.
Kích thước biểu ngữ Google hiện hỗ trợ kích thước biểu ngữ sau:Tỷ lệ co 6:1

 • 300 x 50, kích thước tệp nhỏ hơn 7,5k
 • 216 x 36, kích thước tệp nhỏ hơn 4,5k
 • 168 x 28, kích thước tệp nhỏ hơn 3k

Tỷ lệ co 4:1

 • 300 x 75, kích thước tệp nhỏ hơn 7,5k
 • 216 x 54, kích thước tệp nhỏ hơn 4,5k
 • 168 x 42, kích thước tệp nhỏ hơn 3k

Kích thước theo tiêu chuẩn Nhật Bản

 • 192 x 53, kích thước tệp nhỏ hơn 5k

Nếu bạn đã sử dụng định dạng quảng cáo khác cho quảng cáo hiện tại, các định dạng cũ được chấp nhận sau có thể tiếp tục chạy:

 • 305 x 64, kích thước tệp nhỏ hơn 3k
 • 215 x 34, kích thước tệp nhỏ hơn 2k
 • 192 x 53, kích thước tệp nhỏ hơn 2k
 • 167 x 30, kích thước tệp nhỏ hơn 2k
Ngôn ngữ đánh dấu cho điện thoại di động Google hiện hỗ trợ các ngôn ngữ đánh dấu sau:

 • wml (WAP 1.x)
 • xhtml (WAP 2.0)
 • chtml (imode, v.v…)
 • Html tương thích với PDA

Trang web trên điện thoại di động WAP được trình bày theo các định dạng và giao thức khác nhau và không phải tất cả các thiết bị di động đều tương thích với từng định dạng. Khi biết trang web trên điện thoại di động của bạn được viết bằng ngôn ngữ đánh dấu nào, chúng tôi có thể đảm bảo quảng cáo của bạn được hiển thị trên các thiết bị tương thích.

Flash Google không hỗ trợ quảng cáo hình ảnh Flash trên điện thoại di động vào thời điểm này.

Chính sách này khác nhau như thế nào giữa các quốc gia?

Ngoài các yêu cầu trên, có thể có những hạn chế hơn nữa dựa trên các quốc gia mà chiến dịch của bạn nhắm mục tiêu. Nhấp vào một quốc gia bên dưới để xem các yêu cầu bổ sung mà bạn phải đáp ứng để chiến dịch quảng cáo của bạn nhắm mục tiêu quốc gia đó.

Ví dụ:

Quảng cáo trên điện thoại di động cao cấp và quảng cáo trên máy tính bảng

Quảng cáo mẫu Có được phép?
Gọi 650-253-0000
example.com
Số điện thoại mới
Và còn nhiều số điện thoại khác!
Không được phép
Văn bản quảng cáo không được phép chứa số điện thoại.

Quảng cáo trên điện thoại di động WAP

Quảng cáo mẫu Có được phép?
Trò chơi WAP
example.com
Bạn sẽ ♥♥ những
câu đố này! ^_^
Không được phép
Văn bản quảng cáo không được phép chứa ký hiệu không cần thiết hoặc phô trương và dấu câu.
Bob’s Ice Cream
example.com
Don’t W8
Buy 2day!
Được phép
Văn bản quảng cáo được phép chứa từ viết tắt phổ biến cho tin nhắn văn bản trong quảng cáo trên điện thoại di động WAP.

Tôi có thể làm gì nếu quảng cáo của tôi bị từ chối?

Nếu quảng cáo của bạn bị từ chối vì vi phạm chính sách này, hãy thử xem xét các mẹo sau đây để giúp giải quyết vấn đề của bạn:

Lý do từ chối Điều này có nghĩa là gì? Tôi làm gì bây giờ?
Đã phát hiện vấn đề hiển thị; trang đích không phân phát trên các thiết bị di động có trình duyệt hoàn chỉnh Trang web của bạn không hiển thị chính xác trên trình duyệt web trên điện thoại di động (ví dụ: do trang web sử dụng Flash hoặc hình ảnh lớn). Quảng cáo có thể được gắn nhãn”Được chấp thuận (có giới hạn)” và sẽ không xuất hiện cho những người sử dụng thiết bị di động nhưng có thể xuất hiện như bình thường cho người dùng không sử dụng điện thoại di động. Loại bỏ bất kỳ Flash, hình ảnh lớn nào hoặc các vấn đề hiển thị khác khỏi trang web của bạn. Đảm bảo định cấu hình chính xác trang web của bạn để trang web có thể hiển thị khi AdWords cố gắng truy cập phiên bản trang web trên thiết bị di động của bạn.
Văn bản quảng cáo không rõ ràng/không chính xác Văn bản quảng cáo hoặc liên kết trang web của bạn có thể chứa số điện thoại. Hoặc, nếu bạn đang nhắm mục tiêu đến Nhật Bản, quảng cáo của bạn có thể bao gồm các ký tự biểu tượng cảm xúc. Xóa số điện thoại khỏi văn bản quảng cáo hoặc tiện ích mở rộng liên kết trang web và xóa mọi ký tự biểu tượng cảm xúc khỏi quảng cáo nhắm mục tiêu đến Nhật Bản.
Số điện thoại không được chấp nhận Nếu nhắm mục tiêu đến Nhật Bản, quảng cáo của bạn có thể đang quảng bá số điện thoại có tính phí hoặc số điện thoại khẩn cấp. Chỉnh sửa quảng cáo của bạn bằng cách xóa số điện thoại không được chấp nhận hoặc thay đổi nhắm mục tiêu theo vị trí của bạn để không bao gồm Nhật Bản.
Dấu câu Quảng cáo của bạn chứa ký hiệu không cần thiết hoặc phô trương. Xem xét văn bản quảng cáo của bạn và xóa bất kỳ ký hiệu nào có thể được xem là không cần thiết hoặc phô trương.
Nội dung trên điện thoại di động Quảng cáo hoặc trang web của bạn quảng bá nội dung trên điện thoại di động và không hiển thị rõ ràng thông tin cần thiết. Đảm bảo bao gồm tất cả yếu tố bắt buộc trong quảng cáo của bạn:

 • Giá
 • Khoảng thời gian thanh toán
 • Nhận dạng dịch vụ dưới dạng đăng ký nếu là dịch vụ đăng ký

Làm cách nào để gửi lại quảng cáo của tôi để xem xét?

Nếu quảng cáo của bạn bị từ chối, bạn có thể gửi lại quảng cáo để xem xét chỉ đơn giản bằng cách chỉnh sửa quảng cáo và sau đó lưu quảng cáo. Để tránh bị từ chối một lần nữa, hãy đảm bảo bạn xóa mọi tham chiếu đến nội dung không được chấp nhận trước khi lưu quảng cáo của mình.

Dưới đây là cách chỉnh sửa quảng cáo của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Chuyển đến tab Chiến dịch và sau đó nhấp vào tab Quảng cáo.
 3. Đặt con trỏ chuột trên hàng của bảng có liệt kê quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa. Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh quảng cáo và bạn có thể chỉnh sửa quảng cáo của mình ngay tại đó.
 4. Nhấp vào Lưu khi bạn đã thực hiện xong việc chỉnh sửa quảng cáo của mình.

Sau khi chỉnh sửa và lưu quảng cáo của bạn, cột Trạng thái sẽ thay đổi để phản ánh trạng thái hiện tại của quảng cáo – trạng thái sẽ thay đổi từ “Bị từ chối” sang “Đang xem xét” hoặc “Đủ điều kiện”. Chúng tôi cố gắng xem xét tất cả quảng cáo trong chương trình của chúng tôi nhanh nhất có thể, thường trong vòng ba ngày làm việc.

Điều gì xảy ra nếu tôi vi phạm chính sách này?

 • Quảng cáo bị từ chối: Quảng cáo không tuân thủ chính sách này có thể bị từ chối. Quảng cáo bị từ chối sẽ không thể chạy cho đến khi vi phạm chính sách được xử lý và quảng cáo được chấp thuận.
 • Vô hiệu tên miền: Chúng tôi có thể tạm ngưng trang web vi phạm chính sách này, có nghĩa là trang web có thể không còn được quảng cáo với AdWords cho đến khi vấn đề được xử lý.
 • Tạm ngưng tài khoản: Tài khoản có thể bị tạm ngưng nếu bạn có nhiều vi phạm hoặc một vi phạm nghiêm trọng. Nếu điều này xảy ra, tất cả các quảng cáo trong tài khoản bị tạm ngưng sẽ ngừng chạy và chúng tôi không thể chấp nhận quảng cáo từ bạn nữa. Bất kỳ tài khoản nào có liên quan cũng có thể bị ngưng vĩnh viễn và tài khoản mới của bạn có thể tự động bị ngưng khi thiết lập. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.