Tùy chỉnh từ khóa đầu trang (top 1-3) hay trang đầu (top 1-10)

72

1/ Bạn đăng nhập vào tài khoản google adwords >  chọn chiến dịch > chọn từ khóa cần hiện vị trí trang đầu trong kết quả tìm kiếm google

Quang cao google adwords

Chọn nút [tự động hóa] > chọn [Tăng giá thầu từ khóa lên CPC đầu trang]

Quang cao google adwords1

Bạn có thể chỉnh lên giá thầu tối đa vào ô [Giá thầu t.đa] , hoặc bỏ trống nếu muốn nó tự động tăng cao nhất, miễn là đúng vị trí 1-3 trang đầu.

Quang cao google adwords2

Cuối cùng bạn nhấn nút [Lưu]

Tương tự như vậy bạn làm cho [Tăng giá thầu từ khóa cho CPC trang đầu tiên]

Tóm lại: Thực thi này giúp bạn tiết kiệm thời gian quảng cáo, giá đấu mỗi từ khóa, tốt nhất hãy để google giúp bạn.

Cách hủy quy tắc tự  động:

h1.

h2.