Quá Trình Xét Duyệt Quảng Cáo AdWords

930:0: Nếu bạn vừa tạo ra một quảng cáo mới, chăc chắn bạn đang mong muốn nó hiển thị cho khách hàng tiềm năng của mình.
Chúng tôi luôn cố gắng để quảng cáo của bạn được kích hoạt và chạy trên hệ thống, nhưng trước tiên các quảng cáo này sẽ phải trải qua một quá trình xem xét để đảm bảo rằng chúng an toàn và hợp lệ.

0:28: Chúng tôi xem xét quảng cáo , từ khoá , trang đích, và các ứng dụng di động để đảm bảo rằng chúng đáp ứng chính sách quảng cáo của chúng tôi

0:36: Bất cứ khi nào bạn tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo, hệ thống sẽ tự động được gửi yêu cầu xem xét cho chúng tôi.

0:42: Vậy thông thường quá trình này mất bao lâu ? Chúng tôi rất cố gắng để quảng cáo của bạn được hiển thị càng nhanh càng tốt , vì vậy hầu hết các quảng cáo được xem xét trong vòng một ngày làm việc, và một số thậm chí chỉ trong vòng một vài giờ.

0:56: Một số quảng cáo mất nhiều thời gian để xem xét lại bởi vì độ phức tạp cao hơn. Nếu quảng cáo của bạn nằm trong thời gian xem xét hơn một ngày làm việc, hãy kiên nhẫn nhé! Để đảm bảo công bằng cho các nhà quảng cáo, chúng tôi xem xét các quảng cáo theo thứ tự từ trước tới sau.

01:10: Để kiểm tra xem quảng cáo của bạn đã được xem xét chưa, xem tab quảng cáo của bạn và nhìn vào cột trạng thái. Bên cạnh mỗi quảng cáo bạn sẽ thấy trạng thái hiện tại.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về trạng thái quảng cáo, bạn có thể xem tại Trung tâm trợ giúp AdWords .
Trong khi xem xét, tình trạng quảng cáo của bạn sẽ là “đủ điều kiện” hoặc “đang xem xét” Quảng cáo đủ điều kiện có thể bắt đầu hiển thị trong kết quả tìm kiếm của Google ngay lập tức, nhưng quảng cáo ‘ đang xem xét ‘ sẽ không hiển thị cho đến khi được xem xét và chấp thuận.
01:45: Nếu bạn tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo đã hơn 1 ngày làm việc và vẫn đang chờ được xem xét ” hoặc “Đủ điều kiện”, bạn có thể điền vào mẫu dưới đây để yêu cầu xem xét
01:55: Nếu quảng cáo của bạn có trạng thái “Bị Từ Chối” , chứng tỏ quảng cáo đó không đáp ứng được yêu cầu chính sách của chúng tôi.
Để xem chi tiết lý do tại sao quảng cáo không được chấp thuận bạn có thể
1.Nhấp vào nút Cột trên thanh công cụ phía trên bảng thống kê.
2.Nhấp vào nút Tuỳ Chỉnh.
3.Vào phần ” Thuộc Tính “, nhấp vào ThêmChi Tiết Chính Sách’
4.Nhấp Áp dụng.
Ở đây bạn sẽ thấy các chính sách mà quảng cáo đã vi phạm
02:25: Và hãy nhớ rằng chúng tôi cũng xem xét cả những quảng cáo đã tạm dừng, do đó bạn có thể tạo trước và dừng quảng cáo của bạn vài ngày trước khi chúng bắt đầu chạy. Bằng cách đó chúng có thể được xem xét trước và sẵn sàng để hiển thị khi bạn cần.
02:39: Và đó là quá trình xem xét quảng cáo. Nếu bạn muốn bắt đầu tạo một quảng cáo, hãy nhấp vào liên kết này nhé.
Hãy nhớ đăng ký kênh YouTube của chúng tôi.
Bạn có thể nhận được tất cả các video mới nhất về Mẹo sử dụng AdWords. Cảm ơn bạn đã xem video này.