Cách Tạo Nhóm Quảng Cáo Mới

119Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo nhóm quảng cáo mới trong chiến dịch AdWords của bạn.
Mọi chiến dịch AdWords đều cần nhóm quảng cáo và hầu hết các nhà quảng cáo có kinh nghiệm sử dụng nhiều nhóm quảng cáo để tổ chức chiến dịch của họ. Nhóm quảng cáo là tập hợp các từ khóa, quảng cáo và giá thầu mà bạn sử dụng để tổ chức chiến dịch của mình thành các chủ đề hữu ích. Trong video này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách tạo nhóm quảng cáo mới cho chiến dịch AdWords hiện tại.

Để bắt đầu, nhấp vào tab Chiến dịch. Sau đó, nhấp vào Tất cả chiến dịch trực tuyến. Nhấp vào tên của chiến dịch bạn muốn thêm nhóm quảng cáo. Chọn tab Nhóm quảng cáo và nhấp vào nút Nhóm quảng cáo mới

Trên trang ”Tạo nhóm quảng cáo”, nhập tên mô tả cho nhóm quảng cáo của bạn. Bây giờ tạo quảng cáo đầu tiền cho nhóm quảng cáo này.
Nhập dòng tiêu đề, văn bản mô tả và URL của quảng cáo nơi bạn muốn mọi người đến khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn. Đảm bảo bạn tuân theo các hướng dẫn của chúng đôi để quảng cáo của bạn nhanh chóng được chấp thuận.
Bạn cũng sẽ cần nhập danh sách từ khóa cho nhóm quảng cáo mới.
Các từ khóa này sẽ có thể kích hoạt bất kỳ quảng cáo nào trong nhóm quảng cáo này hiển thị, do đó hãy chọn từ khóa có liên quan đến chủ đề cụ thể của nhóm quảng cáo này. Tốt nhất là nên tránh từ khóa trùng lặp từ các nhóm quảng cáo khác trong cùng một chiến dịch.
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng từ 5 đến 20 từ khóa cho mỗi nhóm quảng cáo. Bạn có thể thêm tất cả chúng ngay bây giờ hoặc quay lại nhóm quảng cáo sau đó để thêm chúng.
Và cuối cùng, nếu chiến dịch của bạn sử dụng đặt giá thầu thủ công, bạn sẽ cần nhập giá thầu mặc định của mình cho các nhấp chuột vào quảng cáo trong nhóm quảng cáo này.
Khi bạn đã sẵn sàng, nhấp vào Lưu nhóm quảng cáo.
Khi bạn đã tạo nhóm quảng cáo mới của mình, nhiều khả năng bạn sẽ muốn thêm nhiều quảng cáo và từ khóa vào nhóm quảng cáo đó. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách nhấp vào tên của nhóm quảng cáo. Và sau đó nhấp vào tab Quảng cáo hoặc Từ khóa