Ngày 2: Hướng dẫn vận hành Khanhhoalink với H Khánh Sơn & H Cam Lâm

59

Hành trình đến 2 huyện Khánh Sơn, Huyện Cam Lâm hơn 3h. Cả đoàn phải xuất phát từ thành phố Nha Trang từ 5h sáng, chúng tôi tiến đến huyện Khánh Sơn với đèo hừng sáng, với cơn mưa dầm rả rích, ngang qua những cánh rừng ranh biết. Đoán chung tôi là hơn 100 bà con là người dân tộc muốn mang sản phẩm bán trên nền tảng công nghệ khanhhoalink.com. Muoihv rầt vui cho việc này.

 

Con đường ngoằnh nghèo, quanh co, mưa dầm làm chung tôi vui hơn, hạnh phúc hơn