MapPress Easy Google Maps – Hướng dẫn sử dụng [plugin wordpress]

261
1

 

Sau khi tải và active plugin MapPress Easy Google Maps thành công, ta tiến hành thêm bản đồ vào trang muốn thêm bằng cách nhấp vào trang đó va kích tiến hành như  sau:

1 2

 

Khi thưc hiện xong bước này nhớ Update lại nhé!.Tiếp theo ta vào phần cài đặt chỉnh sửa vị trí, màu sắc đường viền cũng như kích cở bản đồ…

3

4
5

6

Vậy là đã xong, nếu muốn chỉnh sửa hoặc xóa bản đồ thì vào trang khi nảy như sau: 7

 

Nếu chưa làm được bạn có thể thực hiện theo video: