Đăng Sản phẩm bình thường Woocommerce

286

1. Thêm sản phẩm  Product-> add product

4
3

4

Thế là xong!
Video hướng dẫn: