Làm sao tiếp cận khách hàng mới?

78

Mỗi sản phẩm có 1 đối tượng khác nhau, việc của tôi là giúp bạn xây dựng tệp khách hàng tiềm năng có khả năng 90% mua hàng của bạn