Mở rộng khách hàng mục tiêu – Nhắm đúng đối tượng mua hàng

141

Bằng cách quảng cáo sản phẩm theo từ khóa, nội dung khách đang tìm trên mạng ngay khi khách hàng tìm sản phẩm của bạn trên di động