Jack Ma nói về tương lai của thương mại điện tử

95

Trong giới công nghệ có 2 tượng đài mà tôi ngưỡng mộ nhất, người đầu tiên là Steve Jobs và người thứ 2 là Jack Ma – founder của Alibaba. Jack Ma có rất nhiều bài nói chuyện gây rất nhiều cảm hứng làm việc và phấn đấu cho tôi. Đây là một trong số đó. Bài này ông nói về tương lai của TMĐT theo quan điểm và góc nhìn của ông (mà tôi rất tâm đắc).