Cài đặt Email doanh nghiệp trên outlook 2010 | live.com

126

Trước khi cài đặt hotmail (live.com) của bạn sử dụng được trên outlook 2010, máy tính bạn cần cài đặt outlook 2010 và thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Cấu hình trên mail

Bạn đăng nhập vào hotmail của mình tại: http://live.com và làm the0 thứ tự như hình bên dưới:

mail 1

mail 2

mail 3

Bước 2: Cấu hình trên Outlook 2010

Khi mở Outlook 2010 bạn sẽ thấy màn hình xanh, nhấn Next để tiếp tục

Hotmail3

Chọn Yes > Next

Hotmail4

Bạn đã vào giao diện chính của Outlook 2010. Bạn làm theo các bước được đánh số phía dưới (Nếu bạn đã có 1 tài khoản email trong outlook, bước làm cũng tương tự).

mail 4

mail 5

mail 6

mail 7

mail 8

Incoming mail server: pop3.live.com

Outgoing mail server (SMTP): smtp.live.com

mail 9

 

caihinhportSSL_TSL

mail 12

Cuối cùng, nhấn [Close] để hoàn tất.

Giao diện sau khi cài thành công (Để download toàn bộ mail trên server xuống, bạn làm thêm 2 bước 16,17)

mail 13

Chúc bạn thành công!