Hướng dẫn xem thu nhập và yêu cầu thanh toán tiền cho cộng tác viên nhà cung cấp

53

HƯỚNG DẪN XEM THU NHẬP VÀ GỬI YÊU CẦU THANH TOÁN

 

Bước 1: Nhấp vào trang chủ chọn tài khoản => thu nhập của tôi

 

 

Bước 2: Xem lịch sử thông tin thu nhập chung của anh/chị, thông tin thu nhập đã thanh toán và chưa thanh toán.

 

 

Bước 3: Nhấn chọn lịch sử thanh toán để vào xem các thông tin về các khoản đã thanh toán và chưa thanh toán.

 

 

Bước 4: Xem lịch sử các thông tin chưa thanh toán và tiến hành tham chiếu để tiến hành gửi yêu cầu thanh toán.

 

 

Bước 5: Sau khi tham chiếu lại các thông tin chưa thanh toán nhấn chọn gửi yêu cầu thanh toán tiền cho công ty.

Lưu ý:

  • Gửi yêu cầu thanh toán chỉ được nhấn 1 lần 1 ngày
  • Sau khi nhấn gửi yêu cầu thanh toán thông tin sẽ được gửi về email của công ty.

Để hiểu rõ hơn nhấp vào video này để xem nhé!

Biên tập: Thị Thảo