Hướng dẫn thêm danh mục sản phẩm trên trang Nhơn Mỹ

12

CÁCH 1: CHỌN “DANH MỤC” TRONG PHẦN “SẢN PHẨM” TRÊN THANH CÔNG CỤ

Bước 1: Đặt tên cho danh mục “Cha” và chọn vào “lưu danh mục mới”

VD: Thời trang

Bước 2: Đặt tên cho danh mục “Con”

VD: Quần, áo

Bước 3: Thêm danh mục “Con” vào danh mục “Cha” vừa tạo và chọn vào ” Thêm danh mục mới”

CÁCH 2: THÊM DANH MỤC THẲNG TRONG LÚC ĐĂNG SẢN PHẨM

Bước 1: Vào mục “Sản phẩm” trong phần “+Mới” phía trên màn hình

Bước 2: Chọn vào “Thêm danh mục mới”

Bước 3: Đặt tên cho danh mục “Cha” và chọn “Thêm danh mục mới”

VD: Bàn gỗ

Bước 4: Đặt tên cho danh mục “Con”, thêm vào danh mục “Cha” vừa tạo và chọn “Thêm danh mục mới”

VD: Bàn ăn, bàn học

Biên tập: Quỳnh Trang

Link tham khảo:

https://youtu.be/B6SPp_-P-K4