Hướng dẫn lên lịch Zoom

58

Bước 1: Đăng nhập vào Zoom.us

Bước 2:: Chọn đăng nhập bằng google

Bước 3: Chọn gmail zoom của công ty Nhơn Mỹ

Bước 4: Bấm chọn Schedule a Meeting để tạo Zoom Phỏng vấn/ Training

Bước 5:: Đặt tên Topic và chọn thời gian 

Phỏng vấn: Phỏng Vấn MO/NS _ Tên_Ca (giờ)_Ngày

Training: Training B1 MO/NS _Tên_Ca (giờ)_Ngày

-Chọn thời gian

Phỏng vấn: Ngày _ Thời gian_ Duration (1h)

Training: Ngày_Thời gian_ Duration (3h)

Bước 7:: Bấm Copy Invition

Bước 8:: Coppy Link dán vào lịch Phỏng vấn/ Training

Xem video tham khảo bên dưới:

Cre: Hạnh_NS_Nhơn Mỹ