Hướng dẫn sử dụng Plugin chat online Zopim (Zendesk)

2434

Giới thiệu về Plugin Zopim (Zendesk)

Hướng dẫn sử dụng

1/ Đăng nhập
Bước 1: Truy cập vào link zopim.com, chọn Login (1) -> Dashboard (2)

Bước 2: Nhập Email (1) và mật khẩu (2) -> Chọn Đăng nhập (3) để bắt đầu

2/ Kiểm tra khách truy cập
Chọn Khách truy cập (1) để xem danh sách khách truy cập (2) trên trang. Các thông tin chính:

  • Khách truy cập: Tên khách truy cập
  • Online: Thời gian truy cập trang web
  • Đang xem: Trang đang xem hiện thời
  • Người giới thiệu: Đường link dẫn vào trang đang xem

3/ Trò chuyện với khách hàng:
Bước 1: Chọn vào khách hàng muốn tư vấn để bật khung chat

Bước 2: Xem thông tin và trò chuyện với khách hàng
(1)Thông tin khách hàng (Nếu khách hàng có đăng nhập)
(2)Khung chat trực tiếp với khách hàng

 

Bước 3: Để kết thúc cuộc trò chuyện, chọn vào nút x, chọn Kết thúc trò chuyện


Lưu ý:

  • Do hạn chế của tài khoản miễn phí, nhân viên tư vấn phải kết thúc cuộc trò chuyện trước với khách hàng mới bắt đầu được cuộc trò chuyện kế tiếp.
  • Khi khách hàng chat vào khung chat, cuộc trò chuyện sẽ được thông báo trực tiếp trên màn hình nếu nhân viên tư vấn đang online hoặc gửi thông báo vào mail nếu offline.

4/Xem lịch sử
Chọn Lịch sử (1) để xem danh sách các cuộc trò chuyện (2) trước đó

5/ Xem thống kê lượt truy cập
Chọn Trang chủ (1) -> Chọn xem thống kê theo Giờ/ Ngày/ Tuần / Tháng