Hướng dẫn sử dụng IFTTT với RSS

635

Bước 1: Liên kết RSS với Tumblr thông qua công cụ IFTTT https://ifttt.com/discover

  • Đăng nhập IFTTT -> vào My Applet để liên thiết lập công thức “if this than that”. Trong đó this là “RSS” và that là “Tumblr”

(Hướng dẫn thiết lập RSS ở Video bên dưới)

Bước 2: Liên kết Tumblr với những công cụ, mạng xã hội khác. Trong đó that là những mạng xã hội bạn cần liên kết như: Twitter, LinkedIn, Flicker, Evernote, …
Lưu ý: Ko chọn “Facebook” vì khi đăng tải từ RSS, Facebook của bạn rất dễ bị checkpoint.
Bước 3: Đăng bài viết, hoặc sản phẩm lên RSS
Kết quả:
Khi đăng tải bài viết hoặc sản phẩm mới lên RSS. Công cụ này sẽ tự động chuyển bài viết đó của bạn đến Tumblr. Sau đó, từ Tumblr sẽ được chuyển đi tất cả những công cụ hoặc mạng xã hội mà bạn đã liên kết với Tumblr.

***CHÚC BẠN THÀNH CÔNG***

*Xem video hướng dẫn từ A -> Z bên dưới:

  1. Hướng dẫn truy cập và cài đặt RSS cho IFTTT:

  1. Hướng dẫn thiết lập công thức cho IFTTT: