Hướng dẫn sử dụng công cụ Nén ảnh của IloveIMG

148

Công cụ này giúp chúng ta giảm bớt dung lượng ảnh (nó sẽ nén ảnh với chất lượng tốt nhất) khi upload lên website hoặc lưu trữ cho đỡ nặng máy. Với wordpress, khi ta up ảnh với dụng lượng nhỏ sẽ giúp website chúng ra load nhanh hơn.

Đầu tiên truy cập vào website http://www.iloveimg.com

Bước 1: Click chuột vào phần Nén ẢNH

Bước 2: Sau khi click, 1 giao diện khác sẽ hiện ra như hình dưới, chọn vào phần Chọn ảnh.

Lưu ý: Ở giao diện này, nếu bạn click vào chọn ảnh, ảnh sẽ được lấy từ máy tính của bạn. Nhưng chúng ta cũng sẽ có 2 sự lựa chọn lấy ảnh từ nguồn khác. Bên nút chọn ảnh có 2 biểu tượng của GG Driver và  DropBox. Bạn có thể lấy ảnh từ 2 nguồn này bằng cách ấn vào nó và chọn ảnh. Phần này mình sẽ chỉ hướng dẫn lấy file ảnh từ máy tính và việc lấy ảnh từ Driver hay Dropbox cũng tương tự như vậy.

Bước 3: Sau khi click vào Chọn ảnh, sẽ có 1 cửa sổ hiện liên, đây là cửa số để lấy ảnh từ máy tính của bạn. Chọn ảnh cần lấy và ấn Open. Bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều ảnh.

Bước 4: Sau khi chọn, sẽ có giao diện như sau, khi đó bạn chỉ cần ấn vào nén ảnh và đợi website xử lí.

Bước 5: Sau khi xử lí xong, website sẽ đưa ra giao diện như sau, nó sẽ thông báo rằng ảnh của bạn đã giảm được bao nhiêu dung lượng và tiết kiệm được bao nhiêu % so với ban đầu. Ấn vào tải về để nhận ảnh đã nén. Vậy là xong. Chúc các bạn thành công