Hướng dẫn đăng nhập App Woocommerce trên điện thoại

1265

Cài đặt app trên di động:

Get the Android app on Google Play.Get the iOS app on the App Store.

 

 

Bước 1: Vào App, chọn Log in with Jetpack

 

Bước 2: Nhập Email đã đăng ký ⇒ Next

 

Bước 3: Nếu điện thoại đăng nhập sẵn gmail tạo, chọn Send Link để app gửi đường dẫn về mail, nếu không, chọn Enter your password instead để nhập mật khẩu

 

Bước 3a: Đăng nhập từ link gmail:

 

Bước 3b: Nhập mật khẩu ⇒ Next

 

Bước 4: Sau khi đăng nhập thành công, chọn Continue để tiếp tục

 

Lưu ý: Phải cài đặt Jetpack trên website. App có thể xem được thông tin lượt truy cập, thông báo đơn hàng, bình luận trên web,…