Hướng dẫn đăng bài trên Blogspot

71

Bước 1: Khi mở Blogspot sẽ xuất hiện giao diện Blogger → Nhấp chuột vào đăng nhập.

 

Bước 2: Sử dụng tài khoản trong pro để đăng nhập Google

 

Bước 3: Sau khi thấy giao diện nhấp vào Bài đăng mới

 

Bước 4:  Viết bài. Tùy chỉnh giống word.

 

Bước 5

1. Tải ảnh: Chọn tệp → Tải ảnh → Thêm hình ảnh đã chọn

 

2. Chèn link: Bôi đen chữ cần chèn link

 

Bước 6: Hoàn thành bài đăng

 

Kết thúc