Hướng dẫn đăng bài lên trang web behance

13798
Bước 1:
_ Vào trang behance.net , đăng nhập vào tài khoản
_ Click chọn Add Works

 

 

Bước 2:
_Upload Files (chọn hình từ thư mục hình ảnh) đặt làm ảnh trang chủ

 

Bước 3:
_ Name Project (đặt tên bài viết). Chú ý: viết không dấu

 

 

_ Viết tên tiêu đề bài viết

 

Bước 4:
_ Chọn Add Text, Upload Files hoặc biểu tượng trên thanh công cụ để thêm văn bản và hình ảnh

 

Bước 5:
_ Chọn từ khóa cần gắn đường link, chọn vào biểu tượng đường link , dán đường link sản phẩm từ khóa

 

_chọn Edit Styles & Layout, chọn Text links điều chỉnh màu và kích cỡ đường link

 

Lưu ý: Tên tiêu đề sản phẩm không được trùng với tên sản phẩm trong đường link.
Tên các từ khóa không được trùng lặp nhau.
Sau khi hoàn tất sẽ như hình:

 

 

 Sau đây là video hướng dẫn:

Video hướng dẫn:

>

Ms.Tham>SV2013>Truong DH Mo TPHCM